Προσφερόμενες μελέτες - Άδειες - Ενεργειακά πιστοποιητικά - Τοπογραφικές εργασίες & Γεωπληροφορικής Εφαρμογές - Τεχνικοοικονομικές Λύσεις στη Διαχείριση Έργων - G.I.S applications in Project Management Engineering e-Solutions

 

Με τη χρήση σύγχρονων τοπογραφικών εργασιών, εφαρμογών λογισμικού ψηφιακής σχεδίασης και της γεωπληροφορικής (G.I.S) , πραγματοποιούνται εφαρμογές χρήσιμες για την διαχείριση και οργάνωση του χώρου προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και γεωπληροφορικών-φωτογραμμετρικών τεχνικών, με στόχο την αξιοποίηση του σε τεχνικές μελέτες ενεργειακής επιθεώρησης, τοπογραφίας, πολεοδομίας, οδοποιίας, γεωργικής ανάπτυξης, οικονομικής διαχείριση πόρων, υδραυλικής των κατασκευών κ.α. με χρήση σύγχρονων τεχνικών, επιστημονικών μεθοδολογιών και αρωγό την επιστήμη της πληροφορικής.

Οι εφαρμογές γεωπληροφορικής της telegeco μέσω διαδικτύου αποσκοπούν στην κάλυψη κυρίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της γεωπληροφορικής, web g.i.s applications, e-solutions in project management resources utilities for engineering designs :

Our offered geographic information system (G.I.S) web applications integrate software, hardware, and data for capturing, analyzing, managing and displaying all forms of geographically referenced information. G.I.S allows us to view, understand, question, interpret, and visualize data in many ways that reveal relationships, patterns, and trends in the form of maps, globes, reports, and charts. A G.I.S helps you answer questions and solve problems by looking at your data in a way that is quickly understood and easily shared. Telegeco offers effective web g.i.s technological applications combined with efficient sustainable designs in construction - environmental resources, project management, civil - environmental designs and sanitary engineering projects that can be integrated into any enterprise information system framework focused on your needs. You can contact us via telephone 2114081898 or e-mail telegeco@gmail.com or mailing address 1 Melissou str. 116 35 Athens, Greece for more information about our services, sending us your contact details. We will answer to you as soon as possible.

Οι εφαρμογές πληροφορικής, τεχνικής σχεδίασης κτιριακών τεχνικών έργων ενεργειακών επιθεωρήσεων, δημιουργία βάσεων δεδομένων διαχείρισης έργων , διαχείριση πόρων κ.α. γίνονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικές στις σύγχρονες απαιτήσεις των χαρακτηριστικών ενός τεχνικού έργου.

Ενδεικτικές χρήσιμες εφαρμογές σε οικονομικές λύσεις μπορούν να επικεντρωθούν στα παρακάτω πεδία: 


Weather  

Καιρος  

Φόρμα επικοινωνίας :

home-construction home page